درباره شرکت پتروشیمی خراسان

شركت سهامی پتروشيمی خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايی شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالی تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداری در ليست بنگاههای صنعتی و توليدی كشور قرار گرفت. اين مجتمع با بهره‌گيری از آخرين متدهاي علمی و تكنولوژيك و با تركيبی از نيروی انسانـی جوان، متخصص و كارآمد از نخستين روزهاي بهره‌برداری نيل به اصل خودكفايی را به عنوان هدف غايی در امـر توليد سرلوحـه كار خود قرار داد. پايبندی به اين تفكر و دستيابی به ايده‌آل‌های آن، بويژه در سال‌های اخير از مجتمع پتروشيمی خراسان چهره‌ای مقبول و مطرح در سطوح ملی و فرا ملی ترسيم نموده است.

گواهینامه ها و افتخارات

با توجه به اینکه پتروشیمی خراسان در طول سال‌های اخیر به دلیل تلاش مستمر و کارآمد در زمینه تولید محصولات پتروشیمی، توانسته است موفقیت‌های بسیاری را به دست آورد، به عنوان مثال می‌توان به رسیدن به رکورد تولید پلی اتیلن در ماه‌های اخیر اشاره کرد. همچنین پتروشیمی خراسان در سال‌های اخیر توانسته است با افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به طور کلی، دستاوردهای بسیاری که پتروشیمی خراسان به دست آورده است، نشان دهنده تلاش‌های مستمر و موثر این شرکت در جهت توسعه صنعت پتروشیمی در کشور می‌باشد.

گواهینامه ها

هیچ نوشته ای پیدا نشد!