تمجید مدیر عامل پتروشیمی خراسان از رکورد 56 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه

مهندس حسنی روز گذشته از کارکنان ایمنی بابت ثبت رکورد 56 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه مخاطره آمیز تقدیر کرد. عضو هیات مدیره پتروشیمی اظهارداشت: عملکرد واحد ایمنی، آتش نشانی و محیط زیست شرکت در تمام شاخص ها شایان تقدیر است و کارکنان باتجربه بایستی آموخته های خود را