صندوق توسعه ملی در پروژه‌های تاپیکو سرمایه‌گذاری می‌کند/ بزرگترین سرمایه‌گذاری ارزی در راه تاپیکو

بر اساس توافق صورت‌گرفته میان صندوق توسعه ملی و شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، بزرگترین سرمایه‌گذاری ارزی در پروژه‌های توسعه‌ای شرکت تاپیکو صورت خواهد گرفت.

چهارمین گردهمایی مدیران تعالی تاپیکو به میزبانی پتروشیمی خراسان برگزار شد

روزگذشته چهارمین گردهمایی مدیران تعالی شرکت های تابعه هولدینگ سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین “تاپیکو” در مجتمع پتروشیمی خراسان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي، مدیرعامل پتروشیمی خراسان دراین اجلاس بر اهمیت پرداختن به مباحث تعالی تاکید کرد و افزود: تعالی راهی است که پایانی برای آن نمی توان