ثبت نام 130 نفر برای خرید محصولات پارس الکتریک

    طی دو روز گذشته تعدادی زیادی از خانواده های همکاران از نمایشگاه محصولات شرکت پارس الکتریک در محل کمپ فرهنگی رفاهی پتروشیمی خراسان بازدید به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی، با استقبال کم نظیر خانواده بزرگ پتروشیمی خراسان از این نمایشگاه تاکنون 130 نفر برای خرید محصولات