اطلاعات تماس مدیران

hs

يوسف حسنی شهپر

مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشيمی خراسان
تلفن مستقيم: 05832228125
فاكس: 05832220096
تلفن داخلی: 2600

image_60fb9e27dd669

حسن خسروی

رييس مجتمع
پست الكترونيك: khosravi@khpc.ir
تلفن مستقيم: 05832221247
فاكس: 05832221519
تلفن داخلی: 2610-2612

image_62db787344266

محمدرضا موتاب زاده

سرپرست معاونت بازرگانی
پست الكترونيك: Commercial@khpc.ir
تلفن مستقيم: 02188883483

image_628094e008f3c

حسين جعفرزاده

مدير منابع انسانی
تلفن مستقيم: 05831553670
تلفن داخلی: 2670

image_58e394d5767be

سيدمحمد سيدی

مدير امورمالی
پست الكترونيك:
seyedi@khpc.ir
financial@khpc.ir
تلفن مستقيم: 05831553660
تلفن داخلی: 2660

image_5ea92f156debb

امير آشتيانی

مدیر برنامه ريزی و اطلاعات مديريت
پست الكترونيك: ashtiani@khpc.ir
تلفن مستقيم: 05831553790
تلفن داخلی: 2790

image_63562777556a8

ابوالفضل نیکبخت

سرپرست روابط عمومی
تلفن مستقيم: 05831553609
فاکس: 05832221900

بهار

شركت پتروشيمی خراسان

پست الكترونيك:
relation@khpc.ir
info@khpc.ir
تلفن مستقيم: 05832234560 الی 6
فاکس: 05832221900
آدرس: بجنورد-كيلومتر 17 جاده بجنورد شيروان-صندوق‌پستی 1413

بهار

دفتر تهران

پست الكترونيك: ashtiani@khpc.ir
تلفن مستقيم: 02188883483
آدرس: ميدان ونك - خيابان ونك - پلاك 23