چارت سازمانی

 

 • يوسف حسنی شهپر
  مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشيمی خراسان
  • Title
   Description
  • آقای
   معاون مجموعه
  • Title
   Description