وزیر کشور از پروژه های پتروشیمی خراسان بازدید کرد

صبح امروز دکتر احمد وحیدی “وزیر کشور” و دکتر حسین نژاد ” استاندار خراسان شمالی” از پروژه های عمرانی پتروشیمی خراسان بازدید به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی، وزیر کشور در سفری یک روزه به خراسان شمالی، وارد مجتمع پتروشیمی خراسان شد و پس ادای احترام به مقام شامخ