اعزام 4 نماینده پتروشیمی خراسان به مسابقات ملی مهارت

چهار نفر از متخصصین پتروشیمی خراسان به دومین دوره مسابقات ملی مهارت کارگران کشور معرفی و اعزام می شوند. مدیرعامل پتروشیمی خراسان با اعلام خبر فوق افزود: متخصصین زیادی در مجتمع مشغول به خدمت هستند که از این تعداد متناسب با کدرشته های مسابقات آقایان اسماعیل درتومی (رشته برنامه نویسی