پتروشیمی خراسان میزبان نشست تشکلات کارگری و کارفرمایی استان

پیش از ظهر امروز شانزدهمین نشست تشکلات کارگری و کارفرمایی به میزبانی پتروشیمی خراسان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در این نشست که با حضور سردار رعیتی فرد “معاون روابط کار” وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر مقامات مرتبط برگزار شد و موضوعات مبتلابه هر دو جامعه