بازرسی فنی

اداره بازرسی فنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های اداره خدمات فنی مسئولیت کنترل کیفی انجام اقدامات تعمیراتی و اطمینان از سرویس دهی تجهیزات را بر عهده دارد و به سه بخش زیر تقسیم می شود:

 • بخش بازرسی دستگاهها
 • کنترل خوردگی و حفاظت فلزات
 • جوش وتست ها غیرمخرب

 

بخش بازرسی دستگاهها

فعالیت های اصلی این بخش شامل:

 • بازرسی دوره ای از تجهیزات ثابت واحدها در زمان بهره برداری
 • بازرسی تجهیزات در زمان اورهال و انجام بازرسی های داخلی در صورت امکان، انجام تست های فشار برای اطمینان از عملکرد مبدل ها، ضخامت سنجی و سایر تست های کاربردی جهت اطمینان از سرویس دهی تجهیزات
 • نظارت برکالیبراسیون و تست شیرهای اطمینان در زمان بهره برداری و اورهال
 • نظارت بر انجام روتین ،تعمیرات و تست سایت گلاس های مجتمع
 • نظارت بر انجام روتین مکانیکی، تست و صدور گواهی سلامت بالابرهای مجتمع
 • بررسی و اظهار نظر فنی در خصوص خرید اقلام وتجهیزات مکانیکی، انجام TSRها و مناقصات

 

تجهیزات موجود و مورد استفاده این بخش:

 • دستگاه ادی کارنت
 • دستگاه ویدئو اسکوپ شرکت STORZ
 • ضخامت سنج

کنترل خوردگی و حفاظت فلزات

فعالیت های اصلی این بخش شامل:

 • صدور دستورکار و نظارت بر اعمال پوشش های مختلف در سایت صنعتی مانند رنگ، رابر لاینینگ، پوشش های ضد اسیدو…
 • صدور دستورکار و نظارت بر عایق کاری های سایت صنعتی
 • نظارت بر سامانه حفاظت کاتدیک لوله های زیرزمینی مجتمع
 • آنالیز و تعیین متریال قطعات موجود که نوع متریال در اسناد موجود نبوده جهت سفارش متریال و خرید
 • آنالیز و تعیین متریال اقلام خریداری شده و مطابقت آن با درخواست خریدها
 • بررسی مکانیزم های خوردگی رخ داده در تجهیزات و راههای پیشگیری از آن
 • بررسی و اظهار نظر فنی در خصوص خرید اقلام وتجهیزات مکانیکی، انجام TSRها و مناقصات

 

تجهیزات موجود و مورد استفاده این بخش:

 • دستگاه آنالیز متریال PMI-Master شرکت WAS با قابلیت شناسایی مقادیر پایین کربن، فسفروگوگرد

جوش وتست ها غیرمخرب

فعالیت های اصلی این بخش شامل:

 • صدور دستورکار و نظارت بر جوش کاری سایت صنعتی
 • انجام تست های NDT برای شناسایی عیوب جوش و تجهیزات
 • انجام ضخامت سنجی های دوره ای بر روی خطوط لوله جهت اطمینان از سرویس دهی آنها
 • بازرسی و صدور مجوز بارگیری تانکرهای ازت و سیلندرها و تانکرهای آمونیاک

تجهیزات موجود و مورد استفاده این بخش:

 • دستگاه تست UT مدل USN 52 شرکت Krutkramer
 • محلول های مربوط به تست مایعات نافذ
 • دستگاه تست MT