واحد يوتيليتی دو

واحد يوتيليتی 2

طراحي و ساخت نيروگاه باشركت زيمنس آلمان بوده است. ساخت دستگاههاي واحد توليد بخار را شركت مكي ايتاليا انجام داده است و كار نصب نيروگاه توسط شركت سازه خاور انجام شده است وراه اندازي آن نيز توسط كارشناسان پتروشيمي خراسان انجام شده است .

دو وظيفه اصلي نيروگاه عبارتند از:

تأمين برق كليه مصرف كننده هاي برقي اعم ازولتاژ بالا (6000 ولت)ومصارف ولتاژپايين (220 و 380 ولت)

تأمين بخش عمده بخار مصرفي واحدهاي توليدي اوره ،كريستال ملامين ويوتيليتي يك

بخش بخار:

نيروگاه پتروشيمي خراسان با داشتن چهاردستگاه ديگ بخار به ظرفيت هركدام 70 تن ،درمجموع توانايي توليد 280 تن بخار فشارمتوسط (43.5Kg/Cm2 ودماي 440 درجه سانتي گراد) دارد.ديگ هاي بخار طراحي شركت مكي ايتاليا مي باشند.

بخش برق :

نيروگاه پتروشيمي خراسان با داشتن 3 دستگاه توربين ژنراتور بخار به ظرفيت هركدام 8 مگاوات ساعت و يك دستگاه ديزل ژنراتور به ظرفيت يك مگاوات ساعت، توانايي توليد 25 مگاوات ساعت برق 6 كيلو ولت را دارد. توربين ژنراتورهاي نيروگاه ساخت شركت زيمنس آلمان مي باشند.

سيستم كنترل نيروگاه:

سيستم كنترل نيروگاه DCS زيمنس ميباشد که از سال 1394 به PCS7 ارتقا داده شده است. كل دستگاه ها و فرايند واحد از طريق هفت ایستگاه مانیتورینگ نصب شده در اتاق کنترل و اتاق سرپرست نوبتکاری پایش و کنترل میشوند. طوريكه اپراتور اتاق كنترل، تقريبا تمامي پارامترهاي پروسسي و وضعیت تجهیزات و دستگاه ها را مشاهده و عمليات لازم را روي آنها انجام مي دهد.